รับทำงานหล่อพระแบบโบราณ แบบทาขี้วัว ซึ่งเป็นภูมิปัญาดั้งเดิมของศิลปการหล่อพระไทย โดยช่างหล่อที่มีประสพการณ์สูง ผ่านงานหล่อระดับประเทศมากมาย เช่น อนุสรณ์ดอนเจดีย์, ทุ่งมะขามหย่อง

นอกจากนี้ยังรับออกแบบ ปั้นต้นแบบ ทุกขนาด รวมทั้ง การสร้างวัตถุมงคลทุกประเภท?
- รับออกแบบต้นแบบ ทั้งปั้นเท่าองค์จริง และปั้นย่อส่วน ราคาพิเศษ
- งานหล่อแบบโบราณ งานพิธีนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย
- งานฉีด เหวี่ยง รูปหล่อ รูปเหมือนทุกขนาด?
- งานเหรียญ ปั้ม หล่อ ฉีด สร้างต้นแบบเท่าองค์จริง และแบบย่อส่วน

บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์